LuNYon

༢༠༡༦ ལོའི་༼ཞང་བོད་རྩོམ་རིག་ཕུལ་བྱུང་བྱ་དགའ་༽གསལ་བསྒྲགས།

རྒྱ་ཆེའི་ཞང་བོད་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོ་དང་ཀློག་པ་པོ་ཡོངས་ཀྱི་སྙན་ལམ་དུ་ཞུ་གསོོལ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་རྒྱལ་གཤེན་བོན་སྒྲས་«ཞང་བོད་རྩོམ་རིག་ཕུལ་བྱུང་བྱ་དགའ།»འབུལ་རྒྱུའི་རྩོམ་བརྡ་དྲ་ཚིགས་ཁག་མང་པོ་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་སྤེལ་ཡོད་ལ།

290547_2441062199219_277999564_o

སྤྱི་གཙུག་གི་ཉི་ཟླ་རྣམ་གཉིས།

༧སྐྱབས་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་འདེབས། ། ཨེ་མ་ཧོ། རབ་འབྱམས་ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི།། མཁྱེན་བརྩེའི་ཡེ་ཤེས་ངོ་བོ་གཅིག་བསྡུས་པ།། ཟབ་རྒྱས་གཤེན་བསྟན་སྤེལ་བའི་འཕྲིན་ལས་ཅན།། ལུང་རྟོགས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་རྟག་འཆར་ཤོག། ། ༧སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་འདེབས། ། ཨེ་མ་ཧོ། བསླབ་གསུམ་བསྟན་པའི་བདག་ཉིད་འགྲོ་བའི་མགོན།།

IMG_7843

རྒྱལ་གཤེན་བོན་སྒྲའི་རྐང་རྗེས་དང་དམིགས་ཡུལ།

༅༅། མཛའ་བརྩེའི་དུང་བ་གཅིག་ཏུ་འཁྱིལ་ཞིང་མཁྱེན་པའི་གཤོག་རླབས་མཁའ་མཐར་ངོམས་པའི་རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ལ་ཞུ་རྒྱུར། འདི་ག་རྒྱལ་གཤེན་ཞང་བོད་སློབ་གཉེར་ཁང་ནས་བསྐྲུན་པའི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཕོ་ཉའམ་རྒྱལ་གཤེན་བོན་སྒྲའི་ངོས་ནས་ལོ་གཅིག་དང་ཕྱེད་ཀྱི་རིང་